UWB Crest

Cynhwysion Newydd o Riniau Gwymon

Arianwyr

Mae prosiect NISE wedi ei ariannu yn rhannol gan Raglen Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu cymorth a chydweithio gyda busnesau yn Ardaloedd Cydgyfeiriant Cymru.

Mae prosiect NISE yn adnabod pwysigrwydd Sectorau Blaenoriaeth Economaidd wedi eu hadnabod gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adfywiad economaidd a thwf yng Nghymru. Yr ydym felly yn ceisio hysbysu ein busnesau partner am rhain ac i’w hannog i ddatblygu yn yr ardaloedd yma.