UWB Crest

Cynhwysion Newydd o Riniau Gwymon

Dolenni Defnyddiol

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru  Rhan o Lywodraeth Cymru ac yn rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

.

Biocomposites Centre Ers 1989, BC (neu Y Ganolfan Biogyfansoddion) wedi bod ar y blaen o ran ymchwil, datblygu a bod y cais masnachol bio-seiliedig ar ddewisiadau amgen i ddeunyddiau synthetig mewn gweithgynhyrchu a diwydiant.

 

BEACON  Yn helpu busnesau i ddatblygu ffyrdd o drosi cnydau megis rhyg, ceirch a Miscanthus yn gynhyrchion, gan gynnwys fferyllol, cemegau, tanwydd a cholur.

 

Wise

Mae Rhwydwaith WISE yn darparu cyfle unigryw i fusnesau weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe. Rydym yn ceisio mewnblannu cynaliadwyedd yng nghalon busnesau drwy’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd ar gael oddi fewn i ddiwydiant a sefydliadau academaidd Cymreig.

 

GIFT (Green Innovation Future Technologies)  Yn uwch-sgilio busnesau ac yn hyrwyddo datblygiad economaidd cynaliadwy drwy greu cyfleoedd i gydweithredu a dysgu trwy ddarparu hyfforddiant, rhwydweithio, trafodaethau ac arbenigedd.

 

KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth)  Yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid busnesau allanol.

 

ISD (Sefydliad Dylunio Cynaliadwy)  Yn helpu busnesau i arloesi, bod yn ymatebol, gwella cystadleurwydd a sicrhau llwyddiant yn y dyfodol trwy ddefnyddio gwaith ymchwil ar y cyd, datblygiad ac arloesi mewn dylunio.

 

 

SEACAMS (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors)  Yn cynorthwyo’r sector arfordirol a morol i ehangu’n gynaliadwy drwy integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes.