UWB Crest

Cynhwysion Newydd o Riniau Gwymon

Gwymon

Diwydiant byd-eang

Mae’r diwydiant gwymon byd-eang werth oddeutu US $6 biliwn, a daw 80% o'r refeniw hwn o gynnyrch bwyd.  Defnyddir deilliadau gwymon mewn bwydydd sydd wedi’u prosesu, cynnyrch llaeth, cosmetigau, diwydiannau fferyllol, meddyginiaeth a gwrteithiau ar gyfer yr ardd.  Mae’n bosibl y gallent fod yn ffynonellau dibynadwy o broteinau ‘bioactif’, polysacaridau, gwrthocsidyddion ac asidau brasterog defnyddiol.  

Marchnad sy’n datblygu

Gyda chymaint o ffyrdd gwerthfawr o ddefnyddio’r cynnyrch, mae diwydiannau ffermio gwymon wedi datblygu ac erbyn hyn maent yn cynhyrchu dros 90% o'r galw yn y farchnad. Mae mwy a mwy o ddiddordeb mewn datblygu ffermio gwymon yn fasnachol o gwmpas Ynysoedd Prydain, gyda llawer o fentrau’n canolbwyntio ar eu defnyddio mewn biodanwyddau.  Mae ffocws gwahanol i’r prosiect cyfredol, sef ar y cyfleoedd sylweddol i’w ddefnyddio mewn ffyrdd mwy gwerthfawr ym maes bwyd.  Yn ogystal ag arbrofi â chynhyrchu gwymon mewn amgylchedd ar y môr yn Nwyrain Môr Iwerddon, rydym yn canfod ac yn puro deilliadau gwerth uchel o amryw o rywogaethau gwymon.