UWB Crest

Cynhwysion Newydd o Riniau Gwymon

Croeso

Nod y prosiect Cynhwysion Newydd o Riniau Gwymon (NISE) yw creu cadwyn gyflenwi gynaliadwy sy’n defnyddio gwymon Cymru fel ffynhonnell naturiol o gynnyrch newydd, uchel ei werth ar gyfer y diwydiannau cosmetig a bwyd.